Polikliniklerimiz

Cerrahi Birimler

 • Ağrı
 • Anestezi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahi
 • Çocuk Üroloji
 • Cinsel İşlev Bozukluğu
 • Diş Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Göz Hastalıkları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Kulak Burun Boğaz
 • Ortopedi
 • Plastik Rekonstruktif-Estetik Cerrahisi
 • Üroloji
 • Aile Planlaması
 • Aseptik
 • İnfertilite
 • Gebe
 • Jinekoloji (Nisaiye)
 • Menapoz
 • Meme
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Perinatoloji
 • Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji
 • Ürojinekoloji
 • Endoskopi
 • Kolonoskopi

Dahili Birimler

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Allerji
 • Çocuk Endokrinoloji
 • Çocuk Gastroenteroloji
 • Çocuk Hemotoloji Onkoloji
 • Çocuk Kardiyoloji
 • Çocuk Metabolizma ve Beslenme
 • Çocuk Nefroloji
 • Çocuk Psikoloğu
 • Çocuk Romatoloji
 • Çocuk Ruh ve Sağlığı
 • Kardiyoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Prematüre
 • Yenidoğan
 • Cildiye
 • Nefroloji
 • Gastroenteroloji
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Diyet
 • Fizik Tedavi
 • Nöroloji
 • Psikiyatri
 • Talesemi
 • Tıbbi Genetik
 • Cilt Testi
 • Diyabet Eğitim
 • Endoskopi Ünitesi
 • Gebe Eğitim
 • Kan Merkezi
 • Sigara Bırakma
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Spor Hekimliği
 • Şeker Yükleme
 • Ter Testi

Laboratuvarlar

 • Acil
 • Androloji
 • Bakteriyoloji
 • Biyokimya
 • Manyetik Rezonans (MR)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Mikrobiyoloji
 • Patoloji
 • Radyoloji
 • Seroloji
 • Ultrasonografi