Çocuk Gelişimcisi

TANIM, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Çocuk Gelişimcisi:

Çocuk gelişimi alanında eğitim veren fakültelerden sağlık lisansiyeri olarak mezun olan; doğumdan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar “zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim” alanlarında, çocuğu gelişimsel açıdan değerlendirerek, çocuk sağlığı izleminde rol alan, destekleyici, gelişimsel programlar ile çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan, sağlık hizmetlerinde çalışan meslek mensubudur.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar çocukların; zihinsel, dil, ince-kaba motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarına yönelik gelişim takibini yapar.
 • 0-18 yaş arası olan çocukları doktor ya da aile isteği ile görür. Bilişsel, dil, ince-kaba motor, davranışsal, sosyal ve duygusal alanları değerlendirmek için gelişimsel/psikometrik testler kullanır.
 • Aile ile klinik görüşme yapar. Görüşme sonuçlarını gerekli kişi veya kurullara rapor halinde sunar.
 • Çocuğun tıbbi süreci ile ilişkili olmaksızın gereken durumlarda da çocuğun gelişimini izler. Sağlık kontrolü gerekli olmasa bile doktor ya da aile isteği üzerine gelişimsel izlemi sürdürür. Gelişim alanlarındaki performansını değerlendirerek, geçmiş performans düzeyi ile karşılaştırır, değişen ilgi ve gereksinimlerini ortaya koyar, buna uygun olarak aileye çözüm önerilerinde bulunur.
 • Üstün ve özel yetenekli, özel öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizliği, dil ve konuşma gecikmesi, ortopedik, nörolojik, genetik, metabolik, psikiyatrik hastalığı (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluğu vb.) olan çocukların gelişimsel ve psikometrik ölçümlemelerini yapar. Gelişimsel açıdan uygun destek programları önerir. Değerlendirme ve izlem sonuçlarını gerekli kişi ve kurullara sunar.
 • Çocuklarda görülen alışkanlık bozuklukları (enürezis, enkoprezis, çocukluk mastürbasyonu, parmak emme, tırnak yeme vb), davranış bozuklukları (inatçılık, kaygı, kardeş kıskançlığı, korku, öfke, saldırganlık, yalan söyleme vb.)  ve duygusal bozukluklar (çalma, kaçma, uyku ve yeme bozukluğu vb.) konusunda aileye danışmanlık hizmeti verir.
 • Ebeveynler arası boşanma sürecinde ve aile üyelerinin ölümü gibi durumlarda çocukla kurulacak diyalogda yapılması gerekenler hakkında aileye çözüm önerilerinde bulunur.
 • Ebeveyn-çocuk iletişimi, arkadaş ilişkileri, televizyon izleme alışkanlığı ve bilgisayar kullanımı, ders çalışma ve ödev yapma, çocukların yaşına uygun oyun materyalleri ve kitap seçimi gibi konularda ailelere rehberlik eder.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİNİN UYGULADIĞI TESTLER

 1. Denver II Gelişimsel Tarama Testi (0-6 yaş)
 2. AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) – (0-6 yaş)
 3. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi (5.6-11 yaş)
 4. Gesell Gelişim Figürleri Testi (2-6 yaş)
 5. Frostig Görsel Algı Testi (4-8 yaş)
 6. Good-Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi (3-15 yaş)
 7. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (5.6-6 yaş)
 8. Peabody Resim Kelime Testi (3-17 yaş)
 9. Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi (8-14 yaş)